Дейности

25 Април2023

Ако по времето на Паисий имаше Фейсбук…

Ако по времето на Паисий имаше Фейсбук…

За какво би го използвал той?

Какво щеше да е неговото представяне, с какви данни, с какъв образ и снимка на корицата? Кои щяха да са неговите приятели? Какви публикации щеше да има?

По тези въпроси трябваше да размишляват учениците от 9б клас и да направят Fakebook профил на Паисий чрез образователната платформа ClassTools.net

Целта беше деветокласниците да систематизират знанията си за живота и делото на Паисий, като подберат и включат в профила подходящи факти, текстове и изображения.

Представените профили показаха, че учениците са осмислили ролята и значението на Паисий и неговата „История”, потърсили са допълнителна информация, откриват актуалността на Паисиевите послания и в нашето време.

  

Back to Top