Съобщения

09 Септември2022

Съобщение

Уважаеми ученици!

Уважаеми родители!

Тържественото откриване на учебната година ще се състои на 15.09.2022г. от 9.00 ч. на спортната площадка в двора на училището.

След края на тържеството класните ръководители ще проведат първоначален инструктаж на учениците по време на час на класа.

Влизането в класните стаи ще става по утвърдения маршрут за евакуация.

Кабинетите за провеждане на часа на класа са:

Клас

Кабинет

Клас

Кабинет

Клас

Кабинет

Клас

Кабинет

ПГ

109 - ПГ

310

Конф. зала

106

201

308

110

10а

406

202

309

419

10б

211

203

304

413

10в

311

204

305

108

10г

412

205

212

410

11а

210

303

409

209

11б

407

206

319

416

11в

418

301

318

316

11г

417

306

401

405

12а

213

307

403

411

12б

408

312

317

313

12в

104

 

 

 

 

 

 

12 г

Физк.салон

Напускането на сградата става в обратна посока от учебните кабинети към съответните изходи по същите маршрути!

Back to Top