Дейности

15 Декември2017

Четене с родители

Открит урок на тема Четене с разбиране в рамките на Националната седмица на четенето, изнесоха учениците от IIб клас пред своите родители. Класът бе разделен на четири екипа като към всеки екип имаше включени и родители. Настроение сред присъстващите на урока внесоха и разнообразните по съдържание и жанр текстове - басня, приказка, научен текст и разказ. След прочита се създаде една творческа обстановка, децата отговаряха на поставените въпроси, споделяха мнения и мисли подкрепяни от своите родители. Урокът продължи с четене на гатанки от лично изработени книжки в часа по извънкласно четене. С грейнали очички аплодираха отговорите на гостите.
Учениците се забавляваха, а родителите бяха предизвикани да си спомнят детските години и да погледнат света през детските очи!
 

Обедно меню

Back to Top