Съобщения

24 Септември2021

Конкурс за младши посланици на Европейския парламент на тема „Аз също искам да бъда младши посланик“

 

Първо СУ „ Свети Седмочисленици“ – Търговище oбявява Конкурс за младши посланици на Европейския парламент  на тема „Аз също искам да бъда младши посланик“

РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСА

    1. Право на участие.

В конкурса могат да участват всички ученици от 9. – 12. клас в Първо СУ „Свети Седмочисленици“.

    2. Етапи на участие в конкурса.

Конкурсът се провежда на 2 етапа:

 • Есе на тема: „Моята Европа, моят глас“.​
 • Проект на тема „Уличното изкуство в Европа“ /дайте свое предложение за графити, арт инсталация и др./

Творбите трябва да бъдат изпратени на имейл mileva_aneta@abv.bg до 15:00 ч. на 15 октомври 2021 г. Конкурсните работи трябва да са придружени с информация за: трите имена на участника; клас; възраст. Проектът трябва да е подчинен на темата и да не съдържа символи, които са в противоречие с политиката на солидарност и толерантност.  

 • Провеждане на събеседване с преминалите първия етап кандидати. Събеседването ще се състои на 22 октомври 2021 г. в кабинет 406.

      3. Жури.

Жури на конкурса ще бъдат старши и младши посланиците на Първо СУ „Свети Седмочисленици“ по Програмата за училища посланици на Европейския парламент.   

          4. Изисквания към участниците и критерии за оценка:

 • Мотивация за участие;
 • Последователност и логичност на изложението (за есето);
 • Умения за аргументиране;
 • Оригиналност;
 • Креативност;
 • Представяне на лична авторска позиция;
 • Общи познания за ЕС;
 • Добри комуникационни умения;
 • Готовност за работа с различни целеви групи;
 • Много добро владеене на английски език.
 • Много добра компютърна грамотност;

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 29.10. 2021г. на сайта на училището и на страницата ни във фейсбук. Най-добрите проекти ще бъдат подредени в самостоятелна изложба, посветена на Европейския съюз.

Първите отличени ученици ще имат честта да са част от екипа на младшите посланици в Първо СУ „Свети Седмочисленици“.

Очакваме Вашите творби! 

Информация за Програмата за училища посланици на ЕП

Европейският парламент прилага образователна програма, която е насочена към ученици от средни и професионални училища. Тази образователна инициатива се нарича Програма за училища посланици на Европейския парламент.

Основни цели на Програмата са:

 • Да подобри осведомеността сред учащите относно Европейския съюз (ЕС), европейското гражданство и парламентарна демокрация, както и относно Европейския парламент (ЕП) като институция, която представлява гласовете на гражданите и с която те могат да си взаимодействат, за да се включат активно в създаването на европейския дневен ред.
 • Да активизира интереса на учениците към проблематиката на младите хора и да ги стимулира към усвояването на знания, умения и компетентности, необходими за ролята им на граждани на Европа;
 • Да стимулира формирането на нагласи за толерантност и сътрудничество с другите на основата на взаимното зачитане на правата и свободите;
 • Да съдейства за развитието на подрастващите в дух на уважение към човешкото достойнство и ценност, равноправието и свободата.

Участващите училища се оценяват веднъж годишно от служител на Бюрото на Европейския парламент. По време на посещението се определя до каква степен училището е изпълнило основните критерии за придобиване на статут на „Училище посланик на Европейския парламент“. Ако училището е отговорило на изискванията, то бива сертифицирано и получава плакет, а посланиците получават сертификати за своето участие.

На учениците от най-добре представилите се училища ще бъде предложено пътуване до Страсбург в рамките на програма „Евроскола“ на ЕП, а най-активните преподаватели ще бъдат поканени да участват в организирани в Брюксел семинари.

 

 

 

 

 

 

Back to Top