Добри практики

30 Август2021

Първа гимназия продължава да утвърждава иновативния си облик

Учители от Първо СУ „Свети Седмочисленици” обогатиха знанията и добавиха към тях най-новите тенденции в методиките на обучение. Това се случи по време на специален онлайн курс. На него педагогически специалисти от Гимназията, които бяха по-рано през месеца на различни обучения в Италия, Испания и Германия, споделиха опита с колегите си.

Темите касаеха управлението на класната стая и иновативните методологии и стратегии за ефективна мотивация, сътрудничество и оценяване знанията на учениците. Преподавателите засегнаха и въпроса за социалното и емоционално учене, както и позитивното образование за благополучие и развитие на житейски умения. Заедно с това добавиха и нотка новости в методиката на обучението по немски език.
След основната част се получи оживена дискусия за това дали новите методи могат да се приложат и на практика в Първо СУ. Учителите стигнаха до заключението, че много от наученото могат лесно да интегрират в преподаването по различните предмети и по този начин процесът ще стане малко по-лек и приятен за учениците. „Така ще се създаване и позитивна образователна среда за развитие на емоционалната интелигентност и житейските умения на учениците” – бе друг извод от разговорите в края на обучението.

Събитието бе част по проект съфинансирани по Ключова дейност 1 на Програма Еразъм+ на Европейския съюз. В бъдеще ще продължи и обменът на добри педагогически практики на училищно и извънучилищно равнище.

 

Back to Top