Постижения

23 Юли2021

Първо СУ запазва емблемата на иновативно училище

Първо СУ “Свети Седмочисленици” в Търговище отново е в списъка с одобрените иновативни училища в България. Учебното заведение е едно от 510-те, които привлякоха вниманието на Комисията за иновативните училища към Министерството на образованието и науката.

Предложените иновации са свързани с нови методи на преподаване, въвеждане на иновативни елементи в организацията или съдържанието на обучението.

Темата, на която ще наблегнат учителите в начален етап, е: „Учене чрез изкуство и игри в 1. – 4. клас“. Основният акцент пада върху подобряване на методиката на преподаване. Това става с различни игрови методи. Най-вече се набляга на обучението чрез действие и преживяване, което ще помогне за развиване на творчеството и въображението на учениците.

За да постигнат това, учителите в Първо СУ са преминали множество обучения и успяват по-широко, целенасочено и ефективно да използват интерактивни образователни игри в различните дисциплини. Освен това подготвят различни драматизации, куклени представления във връзка с изучавания учебен материал.

Иновацията обхваща период от три години с начало учебната 2021-2022. Целеви групи са ученици от 9 паралелки от 1. до 4. клас.

Back to Top