Съобщения

17 Май2021

На вниманието на зрелостиците от випуск 2021г.

На 17.05.2021г. (понеделник) от 13.00 до 16.30 ч. и на 18.05.2021 г. (вторник) от 8.00 ч. до 16.30 ч. зрелостниците могат да получат служебните бележки за явяване на ДЗИ - майска сесия при техническия сътрудник Анета Дросева.

Ръководството на Първо СУ

Back to Top