Добри практики

04 Декември2017

Моите, твоите и нашите права

Ученическият съвет /УС/ на училището организира и реализира инициативата „Моите, твоите, нашите права“ сред децата и учениците в училище. Инициативата е в контекста на дейностите по превенция на тормоза и агресията в общуването между младите хора и има за цел насочване и коригиране на поведението и отношенията към желани форми на интегритет и сътрудничество. Като използваха по – успешните форми на въздействие чрез метода Връстници обучават връстници, по – големите ученици от ученическия съвет помогнаха на по – малките да изиграят различни роли и така, на базата на учене чрез преживяване, да коригират уменията си за общуване.

Обедно меню

Back to Top