Добри практики

01 Декември2017

“Красотата на природата през различните сезони“

Учениците от шести клас работиха по проект на тема “Красотата на природата през различните сезони“. По глобална тема „Човекът и природата“ шестокласниците изпълниха задача за домашна работа по български език и литература. Те работиха в екип по двама и изготвиха макет, презентация или колаж, в които  съчетаха слово и текст с различни изобразителни и изразни средства на различни изкуства. Проектите са много оригинални!

Back to Top