Добри практики

01 Декември2017

Тренинг на иновативните учители в Първо СУ „Свети Седмочисленици“

Целите на иновативното училище и неговите основни елементи бяха обект на обсъждане на поредната работна среща на иновативните учители от Първо СУ „Свети Седмочисленици“. Разделени по групи, те се запознаха с протоколите като инструмент за провеждане на структурирана дискусия. Изказаха мнения, идея, прозрения, свързани с иновативните методи на преподаване, управление и организиране на учебния процес, квалификацията на учителите, организирани в професионални учебни общности. Оживена дискусия предизвика видеото на лекцията на сър Кен Робинсън „Как да се измъкнем от Долината на смъртта в образованието“. Изводите бяха свързани с органичната същност на образователната система, важните основни принципи – да се отчита индивидуалността на всяко дете, да се провокира и развива неговите естествено любопитство и вродена креативност. Проектът за образователните училища на МОН дава определени възможности за това и учителите, получили своята доза вдъхновение, начертаха творчески планове за промяна на културата на преподаването, насочена към развитието на потенциала на всяко дете. Водещ на тренинга беше директорът на училището Севдалина Зафирова.

Обедно меню

Back to Top