Дейности

29 Ноември2017

Начало на Програмата за училища посланици на ЕП

Педагогически екип от I СУ „Св. Седмочисленици“ гр.Търговище участва във въвеждащо обучение по Програмата за училища посланици на Европейския парламент. Боряна Ботева и Анета Милева са учителите, които се заемат с организацията и осъществяването на Програмата през учебната 2017/2018 година.

В ролята си на старши посланици на ЕП, те ще се стремят да разяснят на младежите в горния курс на обучение техните права като европейски граждани, да ги запознаят с работата на техните представители в ЕП, както и да им покажат как те самите биха могли да оказват влияние върху политическия и демократичен живот в Европейския съюз.

Учителите ще работят в екип с 20 младши посланици, избрани от училището, и заедно ще изпълняват заложените в програмата дейности, сред които симулационни игри, провеждане на информационни кампании, честване на Деня на Европа и др.

Работата им ще бъде оценена от Информационното бюро на Европейския парламент, а при добро представяне I СУ „Св. Седмочисленици“ ще получи статут на училище посланик, както и възможност за участие в специализирани инициативи на ЕП в Страсбург и Брюксел.

Back to Top