Добри практики

28 Февруари2020

Ако ДОБРОТО има лице, то това е детското

Ако ДОБРОТО има лице, то това е детското. С блеснали чисти очи и грейнали усмивки, като хиляди слънца! Ако ЩАСТИЕТО има име, то е ДЕТЕ.

            Та нима има нещо по-прекрасно на света от добро и мило дете?

Iа клас, също отбелязахa международния Ден за борба с училищния тормоз, и казахa:

Всеки изработи розова фанелка, която закачи в коридора пред стаята. Обеща, да бъде по-добрър, да върши добри дела, да помага на своите съученици. И днес учениците казаха, че в  класа всички са ПРИЯТЕЛИ. Върху балоните нарисуваха протегнатите си приятелски ръце, готови винаги да помогнат и подкрепят приятел в нужда.

„Деца със слънчеви лица сме ние.

И обич във сърцата ни се крие...

Очите ни блестят, като звездици.

Душите ни са волни- чудни птици.

Деца добри със слънцето да тръгнем!

Приятели добри, добри да бъдем!

 

 

 

 

 

 

Казваме с пълен глас: „Хубаво е тук при нас!”

 Iа клас

Back to Top