Добри практики

19 Февруари2020

Споделени пространства

Серия от срещи под мотото „Споделени пространства“ между родителите на четвъртокласниците и училището като институция се провеждат в училище. Тяхната цел е чрез споделяне на опит между възрастните, които полагат грижи за обучението и възпитанието на учениците да се улесни прехода между начален и прогимназиален етап. На срещите се коментират възрастовите особености на етапа в детското развитие и успешното адаптиране към изискванията на образователната система. В първия етап от срещи опит споделиха Светлана Храброва, Св. Чанкова и класните ръководители.

Споделените пространства ще продължат през месец май, когато ще бъдат коментирани учебните програми в пети клас и избора, който родителите могат да направят, съобразно потребностите и интересите на децата си.

Обедно меню

Закуски

Back to Top