Добри практики

11 Ноември2019

10 ноември 1989г. и краят на комунизма в България и Европа - 30 години по-късно

Нетрадиционен открит урок по история и цивилизация в единадесети клас се проведе днес 11.11.2019г. в Първо СУ. Решавайки различни казуси, организирани в екипи учениците се потопиха в атмосферата на събитията от ноември 1989г.

Историзма в урока беше подкрепен с документални аудио и видео записи на исторически факти, от които учениците извлякоха информация за повратен момент от нашата съвременна история. Те дадоха възможност на единадесетокласниците да направят изводи за настъпилите промени след датата 10.11.1989г. в българския обществен и политически живот, да разсъждават върху фундаменталния въпрос: Революция или преврат са събитията от ноември 89г.?

"Основната задача, която си поставих с проведената анкета от учениците с техните родители, относно нагласите на свидетелите на събитията от онова време, и работата в часа беше да се пречупи историческия процес през преживяното от отделната личност", сподели учителят по история и цивилизация Петър Прокопиев.

Провеждането на открити уроци се превърна в добра практика в процеса на утвърждаването на Първо СУ "Св.Седмочисленици" в  успешно иновативно училище.

Обедно меню

Закуски

Back to Top