Дейности

07 Ноември2019

Опознавателна обиколка на кв.Вароша

На 06.11.2019г. учениците от групата по предприемачество в трети клас направиха опознавателна обиколка на кв.Вароша.С помощта на работна карта те откриваха архитектурните паметници. Посетени бяха емблематични къщи от епохата на Възраждането на видни търговци от Ески Джумая. И в Хаджиангеловата, и в Свещаровата къща се запознаха с бита, с историята, със занаятите, оръдията на труда, търговията от този период, с подробности от провеждането на Ескиджумайския панаир.
Обиколката приключи в къщата - музей на Никола Симов - Куруто, където децата бяха запознати с живота и делото на Знаменосеца на Ботевата чета.

Ръководители: Сн.Митева, Т.Кръстева

Обедно меню

Закуски

Back to Top