Добри практики

18 Октомври2019

Обърната класна стая експериментира Първо СУ „Св.Седмочисленици“

Обърната класна стая експериментира Първо СУ „Св.Седмочисленици“. Това е съвременен образователен модел, при който типичният урок в клас и домашната работа „сменят“ местата си.  Методът дава възможност на учениците да учат урока у дома, а в клас да се упражняват, да дискутират, да осмислят наученото.

Новата технология осигурява на учениците свободата да учат със собствено темпо и да излязат от ролята на пасивни слушатели. Съответно учителят излиза от ролята на лектор. Неговата задача е да насочва, коригира, допълва наученото от децата.

Учениците, подготвени по този метод, са много по-уверени в своите способности, по-силно мотивирани са и не се притесняват да задават въпроси за учебното съдържание, което не разбират. Те свикват да търсят информация, да я споделят с другите, да дискутират, да убеждават или да приемат друга гледна точка, каза още директорът.

За успеха на тази образователна технология основна роля има учителят. Той трябва да представи на учениците план на урока, задачи, допълнителни материали по темата, полезни линкове с интересни факти, за да подпомогне самостоятелната им подготовка.

Обърнатата класна стая обръща нагласи, стереотипи на поведение и съзнание. Мисля че това е моделът на бъдещето училище, който ще приучи децата на самостоятелност, ще помогне за формиране на интересите им и за поемане на отговорност към собствено им развитие и учене през целия живот, убедена е директор Зафирова.

Back to Top