Добри практики

18 Октомври2019

Благотворителността е сред приоритетите ни

И през тази учебна година активна дейност развива ученическия съвет на училището. На първото си заседание младежите избраха свое ръководство, в състав председател, зам. председател и секретар; обсъдиха и приеха План за дейността си през учебната година, както и Училищни правила за добро поведение, като част от Правилника за дейността на училището.  

Сред най – важните първи за тази година решения беше гласуваното с единодушие решение за провеждането на благотворителна кампания. Събраната от ученическия съвет сума от 255, 60 лв. бе решено да се дари в помощ на дете от училище, което се нуждае от скъпа операция в чужбина.

Така младите хора от ученическото самоуправление сложиха началото на учебната година с благотворителна акция.

Back to Top