Дейности

10 Октомври2019

Открит урок в начален етап

На 08. октомври учителят в начален етап Соня Йорданова проведе открит урок по компютърно моделиране в 4. клас. Домашната работа беше проверена от учителя с помощта на софтуерната система Енвижън. Ученикът Денислав Добринов  запозна съучениците си  си с типовете файлове, като използва предварително подготвена презентация. Учениците, подпомагани от своя учител, създаваха, записваха и съхраняваха файлове в средата за програмиране Scratch.

Back to Top