Съобщения

14 Юни2019

На вниманието на зрелостниците!

Зрелостниците, които не са получили дипломите си, могат да го направят до 21.06.2019г. от 8.00 до 16.00 ч. с изключение на:

17.06.2019г. - от 8.00 до 14.00 ч.

18.06.2019г. - от 14.00 до 16.30 ч.

19.06.2019г. - от 8.00 до 14.00 ч.

Back to Top