Дейности

14 Юни2019

Езиково състезание в групи по интереси в 7 клас

Учениците от групи за извънкласни дейности "Грамотни седмокласници" и "Да бъдем грамотни в седми клас" участваха в интересно езиково състезание за бързо и правилно изпълнение на задачите от примерен тест за НВО по български език и литература. Те работиха в екипи, а отговорите им бяха оценявани от жури, според правилността и теоретичната обосновка на отговорите им. Класирането на екипите беше много оспорвано и забавно. Пожелаваме им успех на предстоящите изпити!

Back to Top