Съобщения

20 Ноември2017

Световен ден на добротата

Във връзка със Световния ден на добротата 13.XI.2017 г., учениците от III кл. – III гр. за ЦОУД изработиха табло на добродетелите. Чрез него децата показват, че макар и различни, всички могат да бъдат добри и усмихнати, че могат  лесно да разберат другия, да повярват в доброто и да си намерят истински приятели. 

Обедно меню

Закуски

Back to Top