Съобщения

28 Септември2017

Ученическият съвет в действие

Първото си заседание за тази учебна година проведе Ученическият съвет /УС/ на I СУ „Св.Седмочисленици“. За Председател на УС с явно гласуване бе избран Калин Зафиров от 12 „Б“ клас; за зам.-председател – Серай Фикри от 11 „Б“ клас; за секретар – Ерсин Алишев от 10 „В“ клас.

Представителите на класовете решиха да се събират всеки понеделник след 7-мия час, както и в други дни при необходимост.

По предложение на Ерсин Алишев представителите на УС взеха решение за създаване на нова традиция в училище – избор на песни /мелодии/, които да звучат вместо училищен звънец. Във връзка с това, за периода 02 – 05 октомври 2017 г. УС на училището обявява конкурс с 12 предложени песни /мелодии/, групирани по 4 броя в групите: за първи звънец, за втори звънец и за излизане от час. Всеки ученик може да избере по една песен от група и да пусне предложението си в специално поставена кутия в Центъра по природоматематически науки на 3-тия етаж. Клип с 12-те сени /мелодии/ - предложения ще се върти отново там по озвучителната система. Условията на конкурса ще бъдат представени и по училищната радиоуредба от председателя на УС. 

Back to Top