Дейности

16 Ноември2017

Първа представителна изява "Забавни задачи със знания от I клас" на групите „Mатематика и компютърно моделиране”

Пред родители и гости, учениците от групите „Mатематика и компютърно моделиране” официално представиха и откриха работата по проект „Твоят час”. След запознаването на участниците с целите, задачите и насоките на дейността на групата, родителите изказаха желание и готовност за съвместна работа и предложиха параметри за бъдещо сътрудничество. По време на публичната изява децата попълваха верижки и таблици с числа. Работата продължи с оцветяване, конструиране, откриване закономерности, решаване задачи от вида "Лъжа или истина ". Емоцията беше на високо ниво.

Ръководител на групите: М. Трифонова

Back to Top