Постижения

07 Май2019

Отлично представяне в Националната конференция по гражданско образование

На 03 и 04 май 2019 г. в гр. Добрич се проведе Националната ученическа конференция по Гражданско образование „Семейство, училище, общество“. Форумът се провежда със съдействието на РУО – Добрич, Община град Добрич, Висше училище по мениджмънт –  гр. Добрич и е част от Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2018/2019 година. Участниците в него разработват проекти или есе под ръководството на ръководител. Целта на конференцията е да се предостави възможност за творческа изява на ученици с познания, придобити практически умения и компетентности в областта на гражданското образование, като се акцентира върху моралните качества и духовните ценности. Темата на конференцията е глобална, заглавията на творбите и наименованията на проектите могат да са различни, като е достатъчно да имат тематична връзка с глобалната тема.

I СУ "Св. Седмочисленици" гр. Търговище се представи с четири философски есета и един мултимедиен проект. Сериозна подготовка и ангажираност по наболели проблеми демонстрираха Айлея Ердинчова Селимова от 11 Б клас, Никол Руменова Георгиева от 11 Б клас, Илияна Мирославова Илиева от 11 Б клас, Доротея Кирилова Йорданова от 11 Б клас, - всички с ръководител Светлана Чанкова – гл.учител по философски науки и Християна Бориславова Калбурджиева от 9 Б клас с ръководител Фирдес Рушудова – ст.учител по информационни технологии. Сребърни медали спечелиха Доротея Кирилова за есето си "Обществото, в което живея" и Християна Калбурджиева за проекта си "Празници и обичаи".

Обедно меню

Закуски

Back to Top