Добри практики

28 Март2019

28 таланти от различни области

Днес, 28.03.2019 г., се проведе среща на подрастващите от 6-ти и 7-ми клас от Клуба на надарените деца. В заседанието участваха 28 таланти от различни области – литература, английски език, информационни технологии, изобразително изкуство, спорт, математика, история и др. Темата на срещата бе кариерното развитие и ориентиране на подрастващите. Методически и организационно срещата бе подготвена от Димана Петрова – учител в ГЦОУД, с подкрепата на училищните психолози Н.Бонев и Св.Чанкова.

Учениците от прогимназиален етап работиха в екипи, за да подберат от морето от предложения и възможности, по четири професии, техните характеристики и тяхната снимки. След това изготвиха табло, на което разделиха така подбраните комбинации на познати и непознати професии. Занятието завърши със дискусия за професия, която харесвам, но не бих избрал да упражнявам, изброявайки нейните слабости.

Back to Top