Постижения

11 Март2019

Успех на олимпиадата по философия

Дариана Николаева Трифонова, ученичка от 11 „Г“ клас, е класирана за националния кръг на XXXI – вата олимпиада по философия. Девойката достигна високото ниво на съревнование в конкуренция с повече от тридесет свои съученици, явили се на общинския  и областния кръг на олимпиадата.

Представянето в първите два кръга изисква от участниците да разработят философско есе по зададен фрагмент, като сред критериите за оценяване са: умение за философско осмисляне на темата, оригиналност и убедителност. Националният кръг разширява изискванията за класиране на кандидатите и тест, изискващ задълбочени знания по учебния предмет философия.

През настоящата учебна година Дариана Николаева се подготвя в група за обучение на ученици по национална програма „Ученически олимпиади и състезания“, модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади“ с ръководител Светлана Чанкова.

Обедно меню

Back to Top