Дейности

20 Февруари2019

„Нашата свобода от нас зависи!“

На 20.02.2019 г. в Първо СУ „Св. Седмочисленици“ бе проведен открит бинарен урок под надслов: „Нашата свобода от нас зависи!“ – Г. С. Раковски“ на тема „ Времето на самопожертвуванията“ и епохата на великите характери“. Урокът бе за обобщение като се интегрира учебното съдържание по двата учебни предмета с оглед на поставените комуникативни задачи. Урокът бе подготвен и организиран с оглед на няколко основни цели, свързани с развиване на комуникативните умения на учениците и усъвършенстване на тяхната функционална грамотност. По време на урока бяха използвани методи и дейности като: предварителни задачи за самостоятелна работа, работа в екипи, водене на записки, работа с текстове, дискусия, презентиране на готовите продукти и работа по работните листове. Използваните материали включваха презентации, откъси от текстове, видео, работни листове.

Обедно меню

Back to Top