Дейности

10 Декември2018

Как да се справим при наводнение

В периода от 12.11.2018 до 03.12.2018 г.. ученици от 6ти до 12ти клас  участваха  в обучение по проект за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения, организирано от  Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към МВР, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

Общата цел на проекта е подготовка на населението за действие при наводнения и последващи кризи.

Обучението запозна учениците как да се подготвят за наводнения: понятие за наводнение, причини за възникването на наводнения, видове наводнения, ранното предупреждение и оповестяване при бедствия, аварии и извънредни ситуации, подготовка за наводнения – раница за бедствия.

Обученията се  проведоха от служители на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. Темите по самоспасяване и действия при долекарска помощ за учениците от 8 и 9 клас, бяха представени от служители на Българския червен кръст.

Back to Top