Добри практики

27 Ноември2018

Деветокласниците в Първо СУ „ Влязоха в час ” с данъците

На 19 и 26 ноември учениците от деветите класове участваха в обучение по програмата „Влез в час с данъците”, съгласувана от образователната институция и офиса на Националната агенция по приходите в Търговище.

Срещите с Вилгения Илиева, експерт в НАП, се осъществиха в часа на класа. В непринуден разговор в специално подготвени видеоклипове, актьорите Орлин Павлов и Сашо Кадиев обясниха какво представляват данъците, защо се събират и в какви направления държавата и общината разходват събраните  парични средства.

Госпожа Илиева поясни значението на навременното внасяне на данъка за здраве за бързото и безпрепятствено ползване на доболнична и болнична помощ. Особено внимание бе отделено на изискването на касова бележка при закупуване на стоки и услуги като средство за граждански контрол върху търговците, за преборване на сивата икономика и гаранция за възможност за рекламация. Учениците разбраха как да отличават  истински от фалшив касов бон.

Специалистът от НАП припомни, че всеки ученик може да участва в онлайн  игрите на Агенцията, даващи възможност за повече знания и спечелване на предметни награди. Малки награди получиха и най-активните в дискусията в часовете. Така бъдещите данъкоплатци положиха основите на данъчната си култура, която ще бъде обогатявана в бъдещи съвместни инициативи.

 Г. Гатева – класен ръководител на 9В клас

Back to Top