Дейности

10 Ноември2017

Програмиране с „Artist“

На гости в компютърния кабинет бяха родители на ученици, участници в кръжока „Светът на Скрач“ към  Първо СУ "Св.Седмочисленици". Чрез сглобяване на готови шарени блокове с код децата самостоятелно изградиха програмите, подобно на пъзел. Те накараха героите да изчертаят различни по сложност фигури с уроците на code.org. По този начин учениците разбраха, че програмирането е не само писане на текст, но то може да бъде забавно и интересно.
Първоначално децата започнаха с изчертаване на прости фигури като квадрат, ромб и шестоъгълник чрез конструиране на линейни алгоритми, а после преминаха към  по-сложни фигури чрез използване на цикъл с брояч.


А. Хюсеинова

Обедно меню

Back to Top