Съобщения

08 Ноември2017

Семинар-тренинг „Как да организираме и проведем успешна учебна екскурзия“

Учителите от Първо СУ „Свети Седмочисленици“ взеха участие в организирания от училището и проведен в Боровец тридневен семинар-тренинг на тема „Как да организираме и проведем успешна учебна екскурзия“. След уводната част, включваща игри за разчупване на леда и указания за предстоящите дейности, разделени на групи, учителите влязоха в ролята на ученици и като такива посетиха отдел „Етнография“ на Регионален исторически музей Смолян. Те изслушаха беседа, задаваха въпроси, попълниха работни листи, търсиха допълнителна информация по темите, свързани с характерни особености на традиционното родопско облекло, обредния родопски реквизит и традиционните занаяти в Родопите. След проведена беседа за впечатленията и натрупаната информация, те изработиха и презентираха красиви и интересни постери по темите. Емоцията от красотата и уникалността на Родопите и хората, техните традиции и облекло, преклонението пред естетически усет на родопчани, кулминира в красиви родопски песни и стихове, които съпътстваха груповото представяне. След това, вече в ролята на учители, в заключителната част на семинара те направиха  изводи  и обобщения, как една учебна екскурзия или просто учебно посещение на обект трябва да бъдат подготвени и реализирани, така че да постигнат целта си, да направят учениците целенасочени и концентрирани, да предполагат изследователски подход. Вниманието на педагозите беше насочено към възможностите да се развиват важни умения за комуникация, търсене, събиране, систематизиране и представяне на информация, за повишаване интереса и мотивацията на учениците към различни теми, свързани с урочната и  извънкласната дейност. Самите те бяха въвлечени в учене чрез преживяване и опит, което още повече ги убеди в ефективността на тези педагогически подходи.

 Проведеното обучение беше в изпълнение на плана във връзка с защитения от  училище „Свети Седмочисленици“ проект по  програмата на МОН „Иновативни училища“. Следват квалификации на учителите за интерактивни методи на обучение и ефективно използване на новите технологии. Приложеното на наученото в практическата дейност с учениците ще бъде оформено и представено като добри практики.

Обедно меню

Back to Top