Постижения

08 Октомври2018

Престижна музикална международна награда за Ели

„ - Музиката ме прави лека и ефирна и ме съпътства постоянно.“ - Това казва Ели за себе си.

Пее от три годишна и таланта и е оценен вече и извън пределите на нашата родина.

След Международния певчески конкурс PREMIO MIA MARTINI в Италия , където бе победител в категорията за нови изпълнители от чужбина, се заредиха още много впечатляващи изяви.

Ис­тин­с­ки фу­рор пре­ди­з­ви­ка­ не­й­но­то из­пъл­не­ние  на пе­сен­та „Think” на Аре­та Фран­к­лин в Ме­ж­ду­на­ро­д­ния кон­курс “Music For Kids” в Румъния. Пу­б­ли­ка­та дъл­го я ап­ло­ди­ра­, а  на га­ла-кон­цер­та търговишкото момиче е удо­с­то­е­но и с цен­ния тро­фей.

Ели грабва първото място и  на Националния конкурс за млади изпълнители на забавна песен „Полските щурчета”.           

От 27.09.2018г. – 01.10 ученичката от трети „в“ клас взе участие  в Международния музикален фестивал “ANGEL VOICE “, Белград, откъдето се завърна с Първа награда.

Пожелаваме на Ели още много нови награди, с които да прослави нашата родина.

Обедно меню

Закуски

Back to Top