Добри практики

14 Юни2018

"Историческо кубче"

На 14.06.2018 г. с учениците от 5 б клас на Първо СУ „Свети Седмочисленици“ се проведе открит урок-игра  Историческо кубче.

Петокласниците,  заедно с г-жа Р. Станкова създадоха правилата на играта, подходяща за годишен преговор. Предварителната подготовка съдържа: разпределение на отборите /имена и емблеми/ и изработване на тематични историческите кубчета. Учениците обсъждаха информацията, която ще поставят на отделните страни и естетическото оформление на заровете.

В началото на урока  бяха обяснени и уточнени правилата на играта и критериите за оценяване. Журито предварително оцени историческите кубчета и пуловете бяха преместени върху игралното поле. То бе под формата на цифрата 8 - символ на безкрайността,  защото “Историята е полезна не защото четем в нея миналото,  а защото четем в нея бъдещето”. Играта започна: Екип №1 влезе в играта със своето историческо зарче. Екип №2 формулира и зададе въпрос върху темата, която се падна. Екип №1 отговори на въпроса.  И така всички екипи участваха в този етап. След приключване на етапа журито обяви резултатите, формирани от оценка на зададените въпроси и получените отговори. Отборите се изреждаха последователно, докато всички  финишират.

Играта бе много оспорвана. Учениците демонстрираха исторически знания и екипна работа. Затвърдиха уменията за формулиране на ясни, кратки въпроси и отговори. Чрез играта младите историци по забавен начин преговориха наученото по Праистория и Античност.

Всички участници получиха грамоти  и награди.

Back to Top