Съобщения

16 Май2018

На вниманието на зрелостниците!

На 17 или 18.05.2018г. (четвъртък и петък) от 9.00ч. до 12.00ч. зрелостниците могат да получат служебните бележки за явяване на ДЗИ - майска сесия при техническия сътрудник Анета Дросева.

Ръководството на Първо СУ

Обедно меню

Back to Top