Добри практики

30 Април2018

Урок по История и цивилизации -  „Абритус - един град в древния Рим“

На 26.04.2018 г учениците от V г клас на Първо СУ „Св. Седмочисленици“ участваха в урок по История и цивилизации -  „Абритус - един град в древния Рим“, проведен в Археологически комплекс и Интерактивен музей „Абритус“ в гр. Разград. Урокът е част от поредицата подобни, свързани с дейността на училището като иновативно. Подобно обучение предвижда използването на различни методи на работа , които подпомагат усвояването на учебното съдържание.  Извършената предварителна подготовка включи оформянето на съвместни екипи от ученици и родители. Всеки екип се ръководеше от учител по история и цивилизации , а като консултанти бяха поканени преподаватели по различни предмети.  Екипите носеха имена на изучавани римски императори. В хода на работата ученици и родители използваха предварително подготвени работни листи и анкетни карти, които попълниха след проучване на изложените артефакти в  съответните зали на музея. Съвместната работа на ученици, учители и родители  е един от елементите на осъществяваното иновативно обучение,в училището. Заключителният етап е свързан с изработване и представяне от всеки екип на постери и мултимедийни презентации. Урокът в музея получи положителните оценки на участниците.

Back to Top