Добри практики

27 Април2018

Ученици бягат за знания

Бинарен урок на тема "Бягаща граматика" се проведе в Първо СУ "Св. Седмочисленици" – Търговище. Петокласниците съчетаха уменията си по физическо възпитание и спорт със знанията по български език и литература.

Пред десетки родители и учители децата превърнаха спортното игрище на училището в "кабинет" по български език. Въпроси от раздел "Части на речта" бяха поставени в балони, до които учениците стигаха чрез бягане и различни спортни упражнения. Достигнали целта, те отговаряха на въпроса. Оценяваха се бързината и верността на отговора.

Класът бе разделен на два отбора от по 11 състезатели, имаше фенклуб и мажоретки, като на всяко спортно състезание.

Интересът към подобни различни, но забавни уроци уроци е голям. Желание да се включат изявиха и ученици от други класове, което е сигурен знак, че усилията на учителите са насочени в правилната посока.

От учебната 2017-2018 година Първо СУ "Св. Седмочисленици" работи по програмата за иновативни училища. Идеята е усъвършенстване на методите на преподаване, при които учителят излиза от традиционната си роля на източник на знания, а става медиатор и консултант. От своя страна, учениците учат чрез опит, знания и преживявания.

Back to Top