Дейности

23 Април2018

Представително занятие на група „Химия-11“ по проект „Твоят час“

На 23.04.2018 г. се проведе заключителното представително занятие на групата „Химия-11“ по проект „Твоят час“. Водещите Айлин и Николай запознаха гостите с проведените дейности през годината. Презентираха много интересни факти и събития, свързани с химични вещества и процеси.

Ученици от групата направиха експерименти с познати вещества, използвани в бита, опити с ефектно сменящи се цветове на разтвори, като обясниха и записаха протеклите химични процеси.

Back to Top