Добри практики

15 Март2018

Ефективни практики при подготовката за НВО

На 14.03. в І СУ”Свети Седмочисленици” се проведе открит урок по български език и литература, предвиден в Плана за квалификация на РУО. Учениците от VІІв клас  с преподавател Цветелина Досева представиха пред  преподаватели от областта, предимно млади учители, практическото приложение на някои идеи, подпомагащи ефективно подготовката за НВО. Учениците демонстрираха работа в екип с цел сътрудничество при усвояване на учебното съдържание ,като изпълняваха задачи по формата на изпита след VІІ клас, поднесени по начин, предразполагащ децата към активна работа. В урока бяха предвидени задачи за редактиране на различни типове грешки,за аргументиране и структуриране на текст, разпознаване на лит. творби и усвояване на лит. термини. Дидактическите задачи бяха поставени чрез интерактивни и игрови методи.Заедно с учениците работиха и техните VIPгости, седмокласници от други паралелки.  

Обедно меню

Back to Top