Добри практики

12 Март2018

Заедно срещу тормоза

Продължават инициативите на Ученическия съвет на училището, насочени към превенция на тормоза и агресията в училище. Днес, 12.03.2018г., мобилни екипи от млади хора гостуваха на шестите класове, като им представиха специално разработената си брошура по темата. Мотото на инициативата е „Заедно срещу тормоза“ и се реализира чрез беседи за разпознаване на разнообразните му форми, както и за успешни реакция при среща с него. Разработената от младите хора брошура ни кара да се замислим за много неща в живота си, като например колко трябва да сме благодарни за всичко, което имаме, за шанса ни в този живот, шансът, който много деца нямат…за сърца, наказани да не изпитват никога чувството любов….Любов към света, и хората около себе си.

Обедно меню

Back to Top