Съобщения

16 Април2024

Конкурс за ежегодната награда на името на Николай Димитров – възпитаник на Първо СУ

ФИРМА „ДИПОНИКС“ И ПЪРВО СУ „СВЕТИ СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ“ ГР. ТЪРГОВИЩЕ

ОБЯВЯВАТ КОНКУРС ЗА ЕЖЕГОДНАТА НАГРАДА НА ИМЕТО НА НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ – ВЪЗПИТАНИК НА  Първо СУ "СВ.СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ".

РЕГЛАМЕНТ:

·         Право на участие имат всички ученици от гимназиален етап в Първо СУ.

·         Участниците представят есе на свободно избрана тема.

·         Всеки автор може да участва с една творба, непубликувана до този момент.

·         Към всяко есе да бъде приложена следната информация:

трите имена;
клас;
телефон за връзка;
е-mail.
Краен срок за изпращане на есето – 8.05.2024г. на е-mail: keri59@abv.bg  /за конкурса „Николай Димитров“/

КЛАСИРАНЕ:

·         Художествени качества на есето.

·         Трайни интереси и постижения на автора в областта на изкуствата, спорта и др., доказани с копия на грамоти, сертификати и др.

·         Доказани личностни качества с препоръка от учител от Първо СУ.

Препоръката и копията се представят при поискване в срок до 10.05.2024г.

НАГРАДАТА ЗА 2023/2024г. Е ЕЛЕКТРОНЕН ЧЕТЕЦ.

Back to Top