Съобщения

21 Август2023

График на поправителна сесия август-септември за учебната 2022-2023 година V клас

Изпит

Вид подготовка

Дата за провеждане

Начален час

Място на провеждане

1.

История и цивилизации

ЗУЧ

25.08.2023 г.

10:00

213

2.

Български език и литература

ЗУЧ

28.08.2023 г.

10:00

213

3.

География и икономика

ЗУЧ

29.08.2023 г.

10:00

213

4.

Математика

ЗУЧ

30.08.2023 г.

10:00

213

5.

Английски език  

ЗУЧ

31.08.2023 г.

10:00

213

6.

Английски език  

ИУЧ

01.09.2023 г.

10:00

213

Back to Top