Дейности

14 Февруари2018

„Дигитални умения - предизвикателства и възможности“

На 12.02.2018 г. в рамките на час на класа учениците от VI Б клас с е включиха в кампанията за медийна и дигитална грамотност. Те се запознаха с презентацията на тема: „Дигитални умения - предизвикателства и възможности“, предоставена от организаторите на кампанията, и работиха по примерните задачи. Дискутираха  проблеми и обсъдиха в групи няколко казуса като направиха и своите предложения за разрешаване на проблемите. Всяка от работните групи даде своите предложения за правилно поведение и безопасност в дигитална/медийна среда.

На 13.02. 2018 г. в рамките на проведената родителска среща родителите от VI Б клас също бяха запознати с  целите на кампанията и с презентация на тема "Децата в дигиталната ера и ролята на възрастните". Проведе се дискусия по темата и бяха дадени ценни предложения и съвети за предпазване на децата и учениците от опасностите в онлайн пространството.

Обедно меню

Back to Top