Среща с курсанти от НВУ „В. Левски” - Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ - Шумен | Първо СУ "Св. Седмочисленици" гр. Търговище

Среща с курсанти от НВУ „В. Левски” - Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ - Шумен

През месец декември 2019г. учениците от 12 клас имаха среща с курсанти  от НВУ „В. Левски” - Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ - Шумен. Те представиха  за учебната 2020/2021 година  приема за курсанти за придобиване на образователно - квалификационна степен „бакалавър” в профисионалното направление „Военно дело”, по специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво” с 5-годишен срок на обучение. Обявени са общо 235 места по 15 военни специализации.

Back to Top