ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ФИЗКУЛТУРЕН КОМПЛЕКС | Първо СУ "Св. Седмочисленици" гр. Търговище

16 Септември2020

ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ФИЗКУЛТУРЕН КОМПЛЕКС

ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ФИЗКУЛТУРЕН КОМПЛЕКС

  • Закрита спортна база /физкултурен салон и актова зала/ - коридори, съблекални и салони

Закритата база се ползва само при лоши метеорологични условия

 

1. При влизане във физкултурния салон се дезинфекцират на поставената дезинфекционна станция на входа.

2. Придвижването в закритата спортна база става при спазване на необходимата дистанция между класовете и под наблюдението на учител.

3. Под указание на учител влизат в съответната съблекалня.

4. Един клас ползва само една съблекалня /момчета, момичета/ на етажа, където ще се осъществи учебния процес.

5. След приключване на учебния час:

- се извършва дезинфекция на ползваните от класа уреди и пособия.

- учениците измиват ръцете си и при напускане на закритата спортна база си дезинфекцират ръцете под наблюдението на учителя.

- преподавателя напомня за поставянето на предпазните маски при влизане в сградата на училището.

 

  • Открита спортна база

 

При метеорологични условия позволяващи провеждане на учебните занятия на открито спазваме следния ред:

 

1. Всеки клас използва различно игрище при спазване на необходимата дистанция.

2. При провеждане на часа по ФВС по възможност се избягва физическия контакт между учениците и се спазва необходимата дистанция между тях.

3. След приключване на учебния час учениците измиват ръцете си и при напускане на закритата спортна база си дезинфекцират ръцете под наблюдението на учителя.

4. Ползването на сервизните помещения /баня, тоалетна/ по време на час се извършва с разрешението на преподавателя, като при влизане и излизане се извършва задължителна дезинфекция.

5. След края на часа учениците се дезинфекцират на входа на училището.

Back to Top