Разписание на часовете за учениците от 5 до 12 клас за обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) до 2.02.2021г. | Първо СУ "Св. Седмочисленици" гр. Търговище

13 Януари2021

Разписание на часовете за учениците от 5 до 12 клас за обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) до 2.02.2021г.

Първа смяна – 5-7 клас

 1. 7.50 – 8.20
 2. 8.30 – 9.00
 3. 9.20 – 9.50
 4. 10.15 – 10.45
 5. 11.05 – 11.35
 6. 11.50 – 12.20
 7. 12.30– 13.00

Втора смяна – 9-12 клас

 1. 13.15 – 13.55
 2. 14.05 – 14.45
 3. 14.55 – 15.35
 4. 15.45 – 16.25
 5. 16.35 – 17.15
 6. 17.20 – 18.00
 7. 18.05 – 18.45

Първа смяна – 8 клас

 1. 7.30 – 8.10
 2. 8.20 – 9.00
 3. 9.10 – 9.50
 4. 10.05 – 10.45
 5. 10.55 – 11.35
 6. 11.45 – 12.25
 7. 12.30 – 13.10

Целодневна организация на учебния ден – 5-7 клас

 1. 13.10 – 13.40 - Организиран отдих и физическа активност
 2. 13.40 – 14.10 - Самоподготовка
 3. 14.20 – 14.50 - Самоподготовка
 4. 15.00 – 15.30 - Самоподготовка
 5. 15.40 – 16.10 - Занимания по интереси

16.20 – 16.50 - Занимания по интереси

Back to Top