ПРАВИЛА ЗА ПРЕБИВАВАНЕ И ПРИДВИЖДАНЕ В КОРИДОРИТЕ И КЛАСНИТЕ СТАИ НА ПЪРВО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ“ ТЪРГОВИЩЕ В УСЛОВИЯ НА COVID - 19 | Първо СУ "Св. Седмочисленици" гр. Търговище

16 Септември2020

ПРАВИЛА ЗА ПРЕБИВАВАНЕ И ПРИДВИЖДАНЕ В КОРИДОРИТЕ И КЛАСНИТЕ СТАИ НА ПЪРВО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ“ ТЪРГОВИЩЕ В УСЛОВИЯ НА COVID - 19

Учениците от 1 и 4 клас влизат в сградата на училището през главния вход.

 1. Учениците от ПГ, 2 и 3 клас влизат в сградата на училището през входа откъм столовата.
 2. Движението по коридорите и стъпалата става само в дясно с цел разминаване на потоците.
 3. Ученици от прогимназиален и гимназиален етап не преминават по коридорите на втория и третия етаж, където са разположени класните стаи на учениците от начален етап. Изключение се допуска само за учениците, имащи учебни часове в стая 311.
 4. Придвижването на цели класове/големи групи ученици от ПГ и 1.-4. клас в сградата на училището, към физкултурния комплекс, столовата и актовата зала и обратно към основната сграда се осъществява организирано, под ръководството на класния ръководител, учителя  в ГЦОУД или друг педагогически специалист.

Учениците от 5 до 12 клас, които имат първи час в кабинети:

 1. На първи етаж влизат през главния вход и продължават по коридора на етажа до съответния кабинет.
 2. На четвърти етаж влизат през главния вход, продължават по западното стълбище до четвърти етаж и по коридора достигат да съответния кабинет.
 3. На втори етаж влизат през входа откъм столовата, продължават по източното стълбище до втори етаж и съответния кабинет.
 4. На трети етаж влизат през входа откъм столовата, продължават по източното стълбище до трети етаж и съответния кабинет.

Учениците от 5 до 12 клас напускат училище след последния учебен час, както следва:

 1. Учениците, чийто последен час е бил на четвъртия етаж – слизат по източното стълбище и напускат през главния вход.
 2. Учениците, чийто последен час е бил на третия етаж – слизат по западното стълбище и напускат през входа откъм столовата.
 3. Учениците, чийто последен час е бил на втория етаж – слизат по източното стълбище и напускат през входа откъм столовата.
 4. Учениците, чийто последен час е бил на първи етаж – напускат през главния вход.
 5. Режимът на влизане в и напускане на сградата на училището между началото и края на учебния ден от ученици се осъществява по гореописаната схема в зависимост от кабинета от който/към който излиза/влиза ученикът.
 6. При влизане в сградата на училището всеки ученик извършва първоначална дезинфекция като за целта използва поставените на входа на училището диспенсъри.
 7. По време на междучасието в коридорите, тоалетните и общите помещения на училището учениците от 1 до 12 клас носят задължително предпазна маска.
 8. В общите помещения задължително да се спазва дистанция между лицата от порядъка на 1,5 метра.
 9. При ползване на санитарно – хигиенно помещение учениците задължително измиват ръцете си с топла вода в продължение на 30 секунди.
 10. Учениците са длъжни да имат осигурени:
 11. Предпазна маска/шлем
 12. Лични дезинфектанти.
 13. Почистващи мокри и сухи кърпи.

По време на придвижването си в коридорите се забранява нарушаването на 1,5 метровата дистанция между лицата.

 1. След всяко излизане от санитарно – хигиенните помещения да се използват уредите за дезинфекция.
 2. В класните стаи учениците са длъжни:
  1. да сядат на едно и също работно място през цялата учебна година;
  2. да не ползват лични предмети и помагала на друг ученик;
  3. да не разменят и споделят храни и напитки помежду си.

Учениците от 5 до 12 клас не използват шкафчетата в коридорите.

Back to Top