Училището - максимално безрискова среда | Първо СУ "Св. Седмочисленици" гр. Търговище

10 Септември2020

Училището - максимално безрискова среда

Уважаеми родители,

През учебната 2020/21 година към задачите на  образователната система се прибавя още една - да опазим живота и здравето на учениците и работещите в училищата, в условията на продължаваща пандемична ситуация, обусловена от разпространението на  COVID 19.

В Първо СУ „Свети Седмочисленици“ сме взели мерки да направим училището максимално безрискова среда, следвайки насоките на Министерството на образованието и на Министерството на здравеопазването.

Създадени са условия за дезинфекция, за спазване на лична хигиена, график на учебните занятия, който ограничава контактите на учениците от различни паралелки, правила за движение в коридорите, за влизане и излизане от училище, разписали сме  протоколи за действие в различни случаи. В училище ще работят две медицински лица, които имат достатъчно опит и компетентност.

Във връзка със сериозното предизвикателство – обучение в условията новия вирус, бихме желали да Ви запознаем с нашите очаквания за съдействие от Ваша страна.

Основна отговорност на всеки родител е да не води/пуска детето си на училище, ако то има грипоподобни симптоми. В такъв случай се обръщайте към личния лекар за указания и лечение.

В случай, че такива симптоми се проявят, когато детето Ви е в училище, за него ще се погрижи медицинският специалист, който ще Ви се обади, а Вие трябва по възможно най-бързия начин да вземете детето си от училище, като спазвате указанията, които ще Ви бъдат дадени.

Връщането на ученика в училище след боледуване, независимо от диагнозата, става след представянето на медицинска бележка от личния лекар. Молим Ви да уведомявате класния ръководител в деня, предхождащ завръщането на детето Ви в училище.

НОВО В ПРАВИЛАТА: Медицинската бележка не се заверява от медицинското лице в училище, а се дава направо на класния ръководител.

На училище ученикът трябва да идва с маска, която трябва да носи в коридорите и общите помещения, по сега действащите здравни правила. Осигуряването на тези маски са Ваша отговорност. От училището ученикът може да получи маска при необходимост, като се надяваме това да е по изключение.

В Първо СУ „Свети Седмочисленици“ са осигурени дезинфектанти за ръце, топла вода и течен сапун. Желателно е, за удобство, ученикът да има дезинфектант/ мокри дезинфекциращи кърпички за ръце в малка разфасовка. Ще бъдат осигурени и сухи кърпи за бърсане на ръце, но опитът показва, че те не се използват рационално и са необходими огромни количества за осигуряване на нуждите. Ще Ви бъдем благодарни, ако осигурите и сухи кърпи на Вашите деца.

Обучението ще се извършва на две смени за V-XII клас по утвърден график.

Учениците могат да влизат в училище 15 минути преди началото на първия час. Ще се използват двата входа на училището.

На учениците от начален етап няма да бъде разрешено ползването на павилионите за закуски. Всяка сутрин те ще получават безплатна закуска, а по график – плод, общо 40 пъти през учебната година.

Малките ученици ще излизат в двора на училището само с учител.

Обедното хранене ще бъде по график в столовата за учениците от I до III клас, а за останалите – в двора или учебните стаи, при спазване на здравните изисквания. Всички обеди ще се предоставят от „Ученическо столово хранене“ в съдове и с прибори за еднократна употреба. По Ваша преценка, детето Ви може да се храни с приготвена от Вас храна.

За учениците от V до XII клас са разписани правила за движение в училище. За тях обучението ще бъде организирано в кабинетна система с минимум движение при смяна на кабинетите и осигурена междинна дезинфекция на стаите. Ще се използват предимно големите кабинети само в основната сграда на училището. В създалата се ситуация учениците от прогимназиален и гимназиален етап няма да използват шкафчетата в училище.

При подходящи условия учителите ще могат да провеждат часове на открито, в двора на училището или в близкия парк. Часовете по ФВС ще бъдат на открито винаги, когато атмосферните условия позволяват това.

Всички ученици ще бъдат запознати с правилата за безопасност, като изключително силно разчитаме на Вашата подкрепа да ги мотивираме за спазването на тези правила.

Много от правилата са елементарни за изпълнение, например като движението вдясно по коридорите и стълбищата, спазване на определен маршрут за движение в училище и т.н.

Уважаеми родители, винаги сте добре дошли в училище, но сега, спазвайки задължителните правила, се налага  да ограничим Вашето физическо присъствие в него. Не се разрешава влизането на родители в двора и сградите на училището, освен при специално разрешение от директора, в случай че обстоятелствата налагат това. Не е необходимо да влизате дори с малките ученици, защото при тях началото на учебните часове е различно за випуските, което не предполага струпване на ученици на входа , по стълбища и коридори. Те ще използват шкафчетата и това ще редуцира тежестта на раниците.

Ползването на административни услуги, като получаването на служебни бележки и др., може да става чрез учениците. Вие също можете да ги получите, като ги заявите чрез портиера на централния вход и изчакате на входа тяхното изготвяне. Можете да ги заявите и на имейл contact1@1su-tg.com. На същия имейл можете да правите запитвания, да давате предложения и мнения.

Желателно е комуникацията с класните ръководители и учителите, както и с ръководството на училището  да става изключително по телефона (скоро ще бъдат актуализирани в сайта) или по електронен път. Повечето родителски срещи ще бъдат също в електронна среда.

При необходимост и предписание на здравните власти може да се наложи преминаване от присъствено обучение в обучение в електронна среда от разстояние (ОЕСР). За целта е необходимо ученикът да има устройство и интернет свързаност. Нека всички имаме готовност, с надеждата, че това, ако се случва, ще бъде по-рядко и за по-кратко време.

Напомняме Вашето задължение да предоставите на класния ръководител Профилактичната здравна карта на Вашето дете, в срок до 15 октомври. Тя ще се използва и съхранява от медицинските лица в училище.

В заключение, силно се надяваме, че светът ще се справи с предизвикателството KOVID 19 и ще дойде време, когато ще се върнем към предишната нормалност. В училище ще учим и работим само присъствено, ще възстановим всички събития, сплотяващи училищната общност, едносменното обучение и  безпроблемното общуване в реална среда.

Бъдете здрави! Успешна да е учебната година за всички ученици!

Ръководството на Първо СУ „Свети Седмочисленици“

 

Back to Top